სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 
6781112
202123242526
27282930 

ტენდერები

2020

ძველი სენაკის ადმინისტრაციული ერთეულის პატარა შხეფის უბანში გზის მოხრეშვითი სამუშაოები 

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.08.2020 17:59
წინადადებების მიღება იწყება11.08.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.08.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება6`951.00 GEL

იხ.ბმული


გეჯეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საჯარო სკოლაში გათბობის საქვაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.08.2020 17:58
წინადადებების მიღება იწყება11.08.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.08.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება7`100.00 GE

იხ.ბმული


დემონტაჟის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.07.2020 12:42
წინადადებების მიღება იწყება07.08.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.08.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება45`623.00 GEL

იხ.ბმული


ჭავჭავაძის ქუჩა N103,105 და წერეთლის ქ. N1 კორპუსების ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.07.2020 17:36
წინადადებების მიღება იწყება20.07.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება23.07.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება121`750.00 GEL

იხ.ბმული


გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები

ესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.07.2020 17:35
წინადადებების მიღება იწყება21.07.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.07.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება45`302.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლამდელი აღზრდის შენობებში ჩასატარებელი წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის სისტემების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო ექსპერტიზა გავლილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.07.2020 16:10
წინადადებების მიღება იწყება17.07.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.07.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება4`050.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების მომრავლების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების დაცვით მათი მოგვარების ღონისძიებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.07.2020 12:58
წინადადებების მიღება იწყება15.07.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება17.07.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება6`000.00 GEL

იხ.ბმული


ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილების და სერვის მომსახურების შესყიდვა

 

 

 

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი19.06.2020 17:18
წინადადებების მიღება იწყება27.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება29.06.2020 14:30
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება4`675.00 GEL
შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება3`000.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.06.2020 15:32
წინადადებების მიღება იწყება23.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება26.06.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება109`153.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.06.2020 17:33
წინადადებების მიღება იწყება19.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება22.06.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება44`550.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.06.2020 17:30
წინადადებების მიღება იწყება19.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება22.06.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება15`000.00 GEL

იხ.ბმული


ქ. სენაკის N1 საჯარო სკოლის კალათბურთის მოედნის მოწყობის  სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.06.2020 12:32
წინადადებების მიღება იწყება19.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება22.06.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება34`174.00 GE

იხ.ბმული


ლეძაძამეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ყოფილი პიონერთა ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების მიზნით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.06.2020 16:40
წინადადებების მიღება იწყება19.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება22.06.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება89`999.00 GEL

იხ.ბმული


მშვიდობის N105 და N111 ბინების მიმდებარე ტერიტორიისა და ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.06.2020 16:39
წინადადებების მიღება იწყება19.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება22.06.2020 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება53`210.00 GEL

იხ.ბმული


ფასადების მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.05.2020 16:26
წინადადებების მიღება იწყება05.06.2020 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება08.06.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება129`836.00 GEL

იხ.ბმული


მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.05.2020 16:25
წინადადებების მიღება იწყება05.06.2020 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება08.06.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება109`153.00 GEL

იხ.ბმული


შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.05.2020 14:21
წინადადებების მიღება იწყება06.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება09.06.2020 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება164`845.00 GEL

იხ.ბმული


მობათქაშება;  სადურგლო და სახუროო სამუშაოები; იატაკისა და კედლის საფარის დაგება;
ღებვა და შემინვა; შენობის მოწყობის სხვა სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.05.2020 14:19
წინადადებების მიღება იწყება06.06.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება09.06.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება176`438.00 GEL

იხ.ბმული


სამშენებლო სამუშაოები მილსადენების, საკომუნიკაციო და ელექტროხაზების, გზატკეცილების, გზების, აეროდრომებისა და სარკინიგზო ხაზებისთვის;

ბეტონის ბრტყელი კონსტრუქციებისთვის

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.05.2020 16:52
წინადადებების მიღება იწყება24.05.2020 00:06
წინადადებების მიღება მთავრდება27.05.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება140`400.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.04.2020 11:56
წინადადებების მიღება იწყება17.04.2020 00:02
წინადადებების მიღება მთავრდება20.04.2020 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება79`079.00 GEL

იხ.ბმული


მშვიდობის ქუჩაზე არსებული N4 ბაგა-ბაღის დემონტაჟი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.04.2020 12:53
წინადადებების მიღება იწყება21.04.2020 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება24.04.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება44`690.00 GEL

იხ.ბმული


სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი26.03.2020 14:36
წინადადებების მიღება იწყება07.04.2020 00:01
წინადადებების მიღება მთავრდება10.04.2020 16:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება115`240.00 GEL

იხ.ბმული


მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2020 18:18
წინადადებების მიღება იწყება03.04.2020 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება06.04.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება101`135.00 GEL

იხ.ბმული


 ბეტონის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2020 18:03
წინადადებების მიღება იწყება11.04.2020 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება16.04.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება425`701.00 GEL

იხ.ბმული


ბეტონის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2020 17:57
წინადადებების მიღება იწყება11.04.2020 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება16.04.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება390`600.00 GEL

იხ.ბმული


ბეტონის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2020 17:55
წინადადებების მიღება იწყება12.04.2020 00:06
წინადადებების მიღება მთავრდება17.04.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება295`068.00 GEL

იხ.ბმული


გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2020 17:48
წინადადებების მიღება იწყება03.04.2020 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება06.04.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება513`624.00 GEL

იხ.ბმული


გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2020 16:10
წინადადებების მიღება იწყება03.04.2020 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება06.04.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება185`063.00 GEL

იხ.ბმული


სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი24.03.2020 17:42
წინადადებების მიღება იწყება03.04.2020 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება06.04.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება65`658.00 GEL

იხ.ბმული


კედელსა და თოკზე ასაცოცებელი აღჭურვილობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი17.03.2020 17:13
წინადადებების მიღება იწყება23.03.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება25.03.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება60`000.00 GEL

იხ.ბმული


ლეძაძამეს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. კვაუთში ეკლესიამდე მისასვლელი გზის ბეტონის საფარის მოწყობა. 20 თებერვლის N346 განკარგულება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.03.2020 16:10
წინადადებების მიღება იწყება17.03.2020 00:06
წინადადებების მიღება მთავრდება20.03.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება57`539.00 GEL

იხ.ბმული


წვევანდელების გადაყვანა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.03.2020 15:20
წინადადებების მიღება იწყება15.03.2020 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება17.03.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`124.00 GEL

იხ.ბმული


სატელემაუწყებლო მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.03.2020 17:12
წინადადებების მიღება იწყება11.03.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება13.03.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება14`962.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის საპატიო მოქალაქეებზე შექმნილი წიგნის ბეჭდვითი მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.03.2020 16:55
წინადადებების მიღება იწყება14.03.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება16.03.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება10`000.00 GEL

იხ.ბმული


ექსკავატორები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი04.03.2020 15:01
წინადადებების მიღება იწყება15.03.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება18.03.2020 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება230`000.00 GEL

იხ.ბმული


სატელევიზიო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.02.2020 16:42
წინადადებების მიღება იწყება02.03.2020 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება04.03.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება14`962.00 GEL

იხ.ბმული


სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.02.2020 16:41
წინადადებების მიღება იწყება06.03.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება09.03.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`500.00 GEL

იხ.ბმული


ძაღლების თავშესაფრების მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.02.2020 16:37
წინადადებების მიღება იწყება02.03.2020 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება04.03.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება6`000.00 GEL

იხ.ბმული


მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები 

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.02.2020 12:47
წინადადებების მიღება იწყება06.03.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება11.03.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება513`624.00 GEL

იხ.ბმული


საოფისე პრინტერებისთვის კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი14.02.2020 16:38
წინადადებების მიღება იწყება22.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.02.2020 16:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება4`000.00 GEL

იხ.ბმული


სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა და საკანცელარიო ნივთები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი14.02.2020 15:21
წინადადებების მიღება იწყება22.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.02.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`857.00 GEL

იხ.ბმული


სამშენებლო სამუშაოები მილსადენების, საკომუნიკაციო და ელექტროხაზების, გზატკეცილების, გზების, აეროდრომებისა და სარკინიგზო ხაზებისთვის; ბეტონის ბრტყელი კონსტრუქციებისთვის

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი13.02.2020 14:59
წინადადებების მიღება იწყება21.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.02.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება55`916.00 GEL

იხ.ბმული


კომპიუტერული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.02.2020 16:53
წინადადებების მიღება იწყება18.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.02.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება4`974.00 GEL

იხ.ბმული


სხვადასხვა მარკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილების და სერვის მომსახურების შესყიდვა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.02.2020 16:49
წინადადებების მიღება იწყება17.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება19.02.2020 12:30
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება34`229.00 GEL

იხ.ბმული
 

 


მომსახურეობა საკადასტრო აზომვების სფეროში

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.02.2020 14:27
წინადადებების მიღება იწყება18.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება21.02.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება4`650.00 GEL

იხ.ბმული


ახალგაზრდული პროგრამების ფარგლებში ტრენინგების ორგანიზება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.02.2020 16:54
წინადადებების მიღება იწყება12.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.02.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`500.00 GEL

იხ.ბმული


იუსტიციის სახლის მიმდებარედ სკვერისა და კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.02.2020 14:40
წინადადებების მიღება იწყება19.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.02.2020 16:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება209`425.00 GEL

იხ.ბმული


წვევანდელების ტრანსპორტირება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.02.2020 14:39
წინადადებების მიღება იწყება09.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება11.02.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`124.00 GEL

იხ.ბმული


გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი31.01.2020 15:52
წინადადებების მიღება იწყება09.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება12.02.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`057`794.00 GEL

იხ.ბმული


საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის რეგიონალური ეტაპის თამაშებზე გუნდების ტრანსპორტირება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი30.01.2020 16:58
წინადადებების მიღება იწყება05.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება07.02.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`500.00 GEL

იხ.ბმული


გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი30.01.2020 16:56
წინადადებების მიღება იწყება07.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.02.2020 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება153`512.00 GEL

იხ.ბმული


სამშენებლო სამუშაოები მილსადენების, საკომუნიკაციო და ელექტროხაზების, გზატკეცილების, გზების, აეროდრომებისა და სარკინიგზო ხაზებისთვის; ბეტონის ბრტყელი კონსტრუქციებისთვის; გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი30.01.2020 16:55
წინადადებების მიღება იწყება07.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.02.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება55`916.00 GEL

იხ.ბმული


ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ისულაში მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროზე მოწყობილი ქვანაყარი ბერმის ამაღლება 1მ-მდე და არსებული ნაპირსამაგრის გაგრძელება (სტიქიის პრევენცია 2019 წლის 20 ნოემბრის N2370 განკარგულება)

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი29.01.2020 17:02
წინადადებების მიღება იწყება15.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.02.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`500.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 4 (ოთხი) ერთეული ავტომანქანების რეცხვის მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.01.2020 14:04
წინადადებების მიღება იწყება02.02.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება04.02.2020 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`980.00 GEL

იხ.ბმული


ქ. სენაკში წმინდა ნინოს ქ.N10-ში არსებული 3 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ორი სადარბაზოს შესასვლელში წყალსაწრეტი სისტემის და ქ. სენაკში ზ. გამსახურდიას ქ. N43 თან არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი23.01.2020 10:40
წინადადებების მიღება იწყება31.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება03.02.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება28`711.00 GEL

იხ.ბმული


ექსკავატორ-დამტვირთველი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.01.2020 16:45
წინადადებების მიღება იწყება28.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება31.01.2020 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება230`000.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.01.2020 14:30
წინადადებების მიღება იწყება27.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება29.01.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება100`000.00 GEL

იხ.ბმული


სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი16.01.2020 16:53
წინადადებების მიღება იწყება24.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება27.01.2020 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`500.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.01.2020 17:26
წინადადებების მიღება იწყება21.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება23.01.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`227.00 GEL

იხ.ბმული


 გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი10.01.2020 15:37
წინადადებების მიღება იწყება26.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება31.01.2020 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება279`030.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.01.2020 16:50
წინადადებების მიღება იწყება25.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.01.2020 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება432`766.00 GEL

იხ.ბმული


მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.01.2020 16:48
წინადადებების მიღება იწყება25.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.01.2020 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`057`794.00 GEL

იხ.ბმული


ნოქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ტეხურის ლითონის ხიდთან და ,,დედამოკას“ თერმულ წყლებთან 

ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.01.2020 10:39
წინადადებების მიღება იწყება25.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.01.2020 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება378`492.00 GEL

იხ.ბმული

 
 
 

2019

ბეტონის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.12.2019 15:06
წინადადებების მიღება იწყება11.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.01.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება209`427.00 GEL

იხ.ბმული
 


საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.12.2019 17:35
წინადადებების მიღება იწყება04.01.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება06.01.2020 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`227.00 GEL

იხ.ბმული


მომსახურებები მშენებლობის ზედამხედველობის სფეროში

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი17.12.2019 16:35
წინადადებების მიღება იწყება27.12.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.12.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება300`000.00 GEL

იხ.ბმული


პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები)

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.12.2019 15:51
წინადადებების მიღება იწყება15.12.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება17.12.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`540.00 GEL

იხ.ბმული


ტონერიანი კარტრიჯები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.12.2019 17:18
წინადადებების მიღება იწყება14.12.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება16.12.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`710.00 GEL

იხ.ბმული


ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ისულაში მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროზე მოწყობილი ქვანაყარი ბერმის ამაღლება 1მ-მდე და

არსებული ნაპირსამაგრის გაგრძელება (სტიქიის პრევენცია)

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი26.11.2019 09:59
წინადადებების მიღება იწყება15.12.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.12.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება149`500.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის N5 საბავშვო ბაღის შენობის სადემონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი31.10.2019 11:41
წინადადებების მიღება იწყება08.11.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება11.11.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება18`294.00 GEL

იხ.ბმული


მონეტები და მედლები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.10.2019 15:57
წინადადებების მიღება იწყება27.10.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება29.10.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება920.00 GEL

იხ.ბმული


წიგნის მოყვარულთა კლუბი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.10.2019 15:57
წინადადებების მიღება იწყება27.10.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება29.10.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`759.00 GEL

იხ.ბმული


რუსთაველის ქუჩა N116-ში მდებარე ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ტერიტორიის შემოკავება 70 გრძ. მეტრზე

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.10.2019 09:48
წინადადებების მიღება იწყება18.10.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება21.10.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`991.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი17.09.2019 15:46
წინადადებების მიღება იწყება27.09.2019 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება30.09.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება112`151.00 GEL

იხ.ბმული


სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი16.09.2019 17:12
წინადადებების მიღება იწყება23.09.2019 00:08
წინადადებების მიღება მთავრდება25.09.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება980.00 GEL

იხ.ბმული


სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.09.2019 16:51
წინადადებების მიღება იწყება14.09.2019 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება16.09.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება980.00 GEL

იხ.ბმული


მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.09.2019 16:50
წინადადებების მიღება იწყება14.09.2019 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება16.09.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება500.00 GEL

იხ.ბმული


სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან ერთად

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.09.2019 16:49
წინადადებების მიღება იწყება14.09.2019 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება16.09.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება750.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი04.09.2019 17:32
წინადადებების მიღება იწყება13.09.2019 00:03
წინადადებების მიღება მთავრდება16.09.2019 18:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება99`689.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი04.09.2019 17:31
წინადადებების მიღება იწყება13.09.2019 00:03
წინადადებების მიღება მთავრდება16.09.2019 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება112`151.00 GEL

იხ.ბმული


მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი21.08.2019 11:41
წინადადებების მიღება იწყება31.08.2019 00:06
წინადადებების მიღება მთავრდება02.09.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება500.00 GEL

იხ.ბმული


ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი21.08.2019 11:25
წინადადებების მიღება იწყება30.08.2019 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება02.09.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება123`418.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი16.08.2019 15:56
წინადადებების მიღება იწყება24.08.2019 00:02
წინადადებების მიღება მთავრდება27.08.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება211`840.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.08.2019 12:25
წინადადებების მიღება იწყება23.08.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება26.08.2019 18:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება77`025.00 GEL

იხ.ბმული


საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი13.08.2019 16:25
წინადადებების მიღება იწყება19.08.2019 00:02
წინადადებების მიღება მთავრდება21.08.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება760.00 GEL

იხ.ბმული


სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა და საკანცელარიო ნივთები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი12.08.2019 16:01
წინადადებების მიღება იწყება18.08.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.08.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`859.00 GEL

იხ.ბმული


მანქანის რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი12.08.2019 16:00
წინადადებების მიღება იწყება18.08.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.08.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება500.00 GEL

იხ.ბმული


ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი02.08.2019 22:09
წინადადებების მიღება იწყება12.08.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება15.08.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება123`418.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი01.08.2019 16:43
წინადადებების მიღება იწყება11.08.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.08.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება77`025.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი01.08.2019 16:42
წინადადებების მიღება იწყება12.08.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება15.08.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება211`840.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო და სამშენებლო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი19.07.2019 16:23
წინადადებების მიღება იწყება27.07.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.07.2019 15:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება77`025.00 GEL

იხ.ბმული


კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.07.2019 17:24
წინადადებების მიღება იწყება21.07.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება23.07.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`435.00 GEL

იხ.ბმული


ექსკურსია აკვაპარკში

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი08.07.2019 17:36
წინადადებების მიღება იწყება14.07.2019 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება16.07.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება800.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი08.07.2019 17:34
წინადადებების მიღება იწყება16.07.2019 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება19.07.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება90`000.00 GEL

იხ.ბმული


ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი08.07.2019 17:33
წინადადებების მიღება იწყება24.07.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება29.07.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება211`840.00 GEL

იხ.ბმული


სიჩქარის შემზღუდველი და მაფრთხილებელი აბრები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.07.2019 16:52
წინადადებების მიღება იწყება13.07.2019 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება15.07.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`200.00 GEL

იხ.ბმული


საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალის მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.07.2019 16:51
წინადადებების მიღება იწყება13.07.2019 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება16.07.2019 18:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება12`000.00 GEL

იხ.ბმული


შენობების მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.07.2019 16:50
წინადადებების მიღება იწყება13.07.2019 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება16.07.2019 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება77`025.00 GEL

იხ.ბმული


გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.07.2019 16:48
წინადადებების მიღება იწყება13.07.2019 00:07
წინადადებების მიღება მთავრდება16.07.2019 16:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება147`676.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი19.06.2019 17:12
წინადადებების მიღება იწყება28.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.07.2019 17:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება90`000.00 GE

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.06.2019 16:51
წინადადებების მიღება იწყება28.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.07.2019 18:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება181`350.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.06.2019 16:48
წინადადებების მიღება იწყება05.07.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.07.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება226`812.00 GEL

იხ.ბმული


კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.06.2019 11:36
წინადადებების მიღება იწყება25.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება27.06.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`435.00 GEL

იხ.ბმული


ნოსირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასიმონიოს უბანში გზის რეაბილიტაცია

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი17.06.2019 17:44
წინადადებების მიღება იწყება03.07.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.07.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება510`380.00 GEL

იხ.ბმული


საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი12.06.2019 17:24
წინადადებების მიღება იწყება18.06.2019 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება20.06.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`190.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.06.2019 17:02
წინადადებების მიღება იწყება14.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება17.06.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება211`840.00 GEL

იხ.ბმული


ნოსირის საჯარო სკოლის, ნოსირის საჯარო სკოლის მეორე კორპუსის, გეჯეთის საჯარო სკოლის და ლეძაძამეს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი29.05.2019 17:30
წინადადებების მიღება იწყება08.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება11.06.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება168`450.00 GEL

იხ.ბმული


მე-3 საჯარო სკოლის პირველი კორპუსის, მე-3 საჯარო სკოლის მეორე კორპუსის და მე-7 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი29.05.2019 17:25
წინადადებების მიღება იწყება07.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.06.2019 17:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება128`888.00 GEL

იხ.ბმული


თეკლათის საჯარო სკოლის, მენჯის საჯარო სკოლის და ეკის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი29.05.2019 17:21
წინადადებების მიღება იწყება07.06.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.06.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება158`561.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.05.2019 15:31
წინადადებების მიღება იწყება28.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება31.05.2019 16:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება124`139.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.05.2019 15:18
წინადადებების მიღება იწყება28.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება31.05.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება133`520.00 GEL

იხ.ბმული


სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.05.2019 14:57
წინადადებების მიღება იწყება26.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება28.05.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება13`321.00 GEL

იხ.ბმული


 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.05.2019 14:54
წინადადებების მიღება იწყება28.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება31.05.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება64`954.00 GEL

იხ.ბმული


საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.05.2019 12:53
წინადადებების მიღება იწყება26.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება28.05.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება550.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი13.05.2019 17:41
წინადადებების მიღება იწყება24.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება27.05.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება161`595.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი13.05.2019 17:39
წინადადებების მიღება იწყება21.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.05.2019 15:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება155`596.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი13.05.2019 17:37
წინადადებების მიღება იწყება21.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.05.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება151`918.00 GEL

იხ.ბმული


წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.05.2019 17:11
წინადადებების მიღება იწყება13.05.2019 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება15.05.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება13`321.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.05.2019 17:08
წინადადებების მიღება იწყება11.05.2019 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება14.05.2019 15:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება74`586.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.05.2019 17:05
წინადადებების მიღება იწყება11.05.2019 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება14.05.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება211`840.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი03.05.2019 12:00
წინადადებების მიღება იწყება19.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება24.05.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება536`227.00 GEL

იხ.ბმული


კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი30.04.2019 16:49
წინადადებების მიღება იწყება06.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.05.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება18`540.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი24.04.2019 17:31
წინადადებების მიღება იწყება03.05.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება06.05.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება190`861.00 GEL

იხ.ბმული


შპს ,,სენაკის სამშობიარო სახლის“ გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.04.2019 17:23
წინადადებების მიღება იწყება30.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება03.05.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება61`235.00 GEL

იხ.ბმული


სსიპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის“ გათბობის სისტემის მოწყობისა და სარემონტო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.04.2019 16:42
წინადადებების მიღება იწყება28.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.05.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება90`215.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი17.04.2019 16:49
წინადადებების მიღება იწყება27.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.04.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება64`954.00 GEL

იხ.ბმული


სხვადასხვა საოფისე და საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი12.04.2019 17:53
წინადადებების მიღება იწყება20.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება22.04.2019 15:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`968.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.04.2019 15:38
წინადადებების მიღება იწყება25.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.04.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება257`659.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.04.2019 15:23
წინადადებების მიღება იწყება25.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.04.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება211`840.00 GEL

იხ.ბმული


პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი01.04.2019 17:20
წინადადებების მიღება იწყება08.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.04.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება7`000.00 GEL

იხ.ბმული


2019 წელს პრევენციული ღონისძიებების განსახორციელებლად სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.03.2019 16:55
წინადადებების მიღება იწყება05.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.04.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება13`000.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.03.2019 16:38
წინადადებების მიღება იწყება02.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება05.04.2019 16:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება172`828.00 GEL

იხ.ბმული


ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების მე-5 ეროვნული კონკურსი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.03.2019 14:26
წინადადებების მიღება იწყება30.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.04.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`500.00 GEL

იხ.ბმული


ძაღლების თავშესაფრების მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.03.2019 14:20
წინადადებების მიღება იწყება30.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.04.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება6`000.00 GEL

იხ.ბმული


სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.03.2019 14:04
წინადადებების მიღება იწყება30.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.04.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება85`713.00 GEL

იხ.ბმული


სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.03.2019 13:50
წინადადებების მიღება იწყება30.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.04.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება13`321.00 GEL

იხ.ბმული


თბილისის ქუჩის ზედა მონაკვეთის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.03.2019 13:37
წინადადებების მიღება იწყება30.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება02.04.2019 18:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება78`118.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დემურიას ქუჩა, ლოლუას ქუჩის ჩიხები, ცხვიტავას ქუჩა, ტაბიძის ქუჩაზე ცხაურის მოწყობა, ნაროუშვილის ქუჩის ასფალტირება)

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი22.03.2019 13:35
წინადადებების მიღება იწყება30.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება02.04.2019 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება570`492.00 GEL

იხ.ბმული


მომსახურებები საკადასტრო აზომვების სფეროში

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.03.2019 16:48
წინადადებების მიღება იწყება31.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება03.04.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`000.00 GEL

იხ.ბმული


მენჯის ადმინისტრაციული ერთეულის საგაბესკირიოს უბნის დამაკავშირებელი ბეწვის ხიდის აღდგენის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.03.2019 16:44
წინადადებების მიღება იწყება10.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება15.04.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება90`802.00 GEL

იხ.ბმული


თეკლათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გოლასკური-ტყირის დამაკავშირებელი ბეწვის ხიდის აღდგენის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.03.2019 16:42
წინადადებების მიღება იწყება07.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება12.04.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება115`032.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.03.2019 16:39
წინადადებების მიღება იწყება05.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება10.04.2019 18:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება70`790.00 GEL

იხ.ბმული


კომპიუტერული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.03.2019 17:26
წინადადებების მიღება იწყება24.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება26.03.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`700.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი18.03.2019 11:16
წინადადებების მიღება იწყება03.04.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.04.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება64`954.00 GEL

იხ.ბმული


პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.03.2019 16:24
წინადადებების მიღება იწყება23.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება25.03.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება7`000.00 GEL

იხ.ბმული


განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მიერ დაგეგმილი სხვადასხვა სახის ტრენინგები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი15.03.2019 16:23
წინადადებების მიღება იწყება23.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება25.03.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`320.00 GEL

იხ.ბმული


 საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.03.2019 15:00
წინადადებების მიღება იწყება15.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება18.03.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`000.00 GEL

იხ.ბმული


კომპიუტერული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი05.03.2019 17:42
წინადადებების მიღება იწყება11.03.2019 00:04
წინადადებების მიღება მთავრდება13.03.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`700.00 GEL

იხ.ბმული


პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.02.2019 17:01
წინადადებების მიღება იწყება05.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება07.03.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება7`000.00 GEL

იხ.ბმული


 სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.02.2019 16:58
წინადადებების მიღება იწყება05.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება07.03.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`000.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დემურიას (ყოფ. ქავთარაძეს) ქუჩა, ლოლუას ქუჩის ჩიხები, ცხვიტავას ქუჩა, ტაბიძის ქუჩაზე ცხაურის მოწყობა, ნაროუშვილის ქუჩის ასფალტირება, თბილისის ქუჩის ზედა მონაკვეთის რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა)

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი27.02.2019 16:55
წინადადებების მიღება იწყება15.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება20.03.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება648`612.00 GEL

იხ.ბმული


ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი25.02.2019 17:24
წინადადებების მიღება იწყება08.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება11.03.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება19`000.00 GEL

იხ.ბმული


ქალაქ სენაკში ცენტრალური სტადიონის სარემონტო სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი21.02.2019 17:21
წინადადებების მიღება იწყება09.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.03.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება147`320.00 GEL

იხ.ბმული

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის (აკ.ელიავას ქუჩა) სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი21.02.2019 17:21
წინადადებების მიღება იწყება09.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება14.03.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება236`228.00 GEL

იხ.ბმული


განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მიერ დაგეგმილი სხვადასხვა სახის ტრენინგები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.02.2019 14:28
წინადადებების მიღება იწყება26.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება28.02.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`320.00 GEL

იხ.ბმული


სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი20.02.2019 14:27
წინადადებების მიღება იწყება08.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება13.03.2019 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება292`400.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი14.02.2019 11:11
წინადადებების მიღება იწყება02.03.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება07.03.2019 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება957`764.00 GEL

იხ.ბმული


სამეთვალყურეო (ჭკვიანი) და ზოგადი ხედვის კამერების მანიშნებელი აბრები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი11.02.2019 15:55
წინადადებების მიღება იწყება17.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება19.02.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება8`000.00 GEL

იხ.ბმული


მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი08.02.2019 16:11
წინადადებების მიღება იწყება24.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.03.2019 17:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`727`988.00 GEL

იხ.ბმული


საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.02.2019 17:05
წინადადებების მიღება იწყება15.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება18.02.2019 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება19`000.00 GEL

იხ.ბმული


სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.02.2019 17:04
წინადადებების მიღება იწყება13.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება15.02.2019 13:30
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება36`723.00 GEL

იხ.ბმული


მოხეტიალე, უპატრონო და მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარში განთავსების მომსახურება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი31.01.2019 17:31
წინადადებების მიღება იწყება06.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.02.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება6`000.00 GEL

იხ.ბმული


საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი31.01.2019 17:29
წინადადებების მიღება იწყება06.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.02.2019 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`650.00 GEL

იხ.ბმული


კომპიუტერული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი31.01.2019 17:27
წინადადებების მიღება იწყება06.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება08.02.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება2`000.00 GEL

იხ.ბმული


საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.01.2019 17:27
წინადადებების მიღება იწყება03.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება05.02.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`000.00 GEL

იხ.ბმული


წვევანდელების ტრანსპორტირება

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.01.2019 17:29
წინადადებების მიღება იწყება03.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება05.02.2019 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება5`000.00 GEL

იხ.ბმული


სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის მშენებლობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი14.01.2019 17:19
წინადადებების მიღება იწყება31.01.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება05.02.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება292`400.00 GEL

იხ.ბმული


ქალაქ სენაკში ურიდიას ქუჩა N26-ში საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და რუსთაველის ქუჩა N251-ში 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი14.01.2019 13:43
წინადადებების მიღება იწყება30.01.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება04.02.2019 17:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება132`877.00 GEL

იხ.ბმული


ჭყონდიდელის, მშვიდობის ( მექანიკური ბინები ) ქუჩებზე არსებული მინი მოედნების რეაბილიტაცია

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი14.01.2019 12:36
წინადადებების მიღება იწყება01.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება04.02.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება129`329.00 GEL

იხ.ბმული


რუსთაველის ( ჟიული შარტავას სახელობის პარკი ), რუსთაველის (N 7 საჯარო სკოლა ) ქუჩაზე არსებული მინი მოედნების რეაბილიტაცია

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი11.01.2019 17:39
წინადადებების მიღება იწყება01.02.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება04.02.2019 15:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება121`429.00 GEL

იხ.ბმული


მრავალბინიანი კორპუსების ( გადახურვა, ფასადები ) რუსთაველის ქუჩა N 168: N 168 ბ: და წმინდა ნინოს N 8: N 10: N 11

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი11.01.2019 17:37
წინადადებების მიღება იწყება27.01.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.02.2019 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება168`515.00 GEL

იხ.ბმული


მრავალბინიანი კორპუსების ( გადახურვა, ფასადები ) რუსთაველის ქუჩა N 166: N 231: N 235 N 235-2. და წმინდა ნინოს N 14

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი11.01.2019 17:34
წინადადებების მიღება იწყება27.01.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.02.2019 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება177`601.00 GEL

იხ.ბმული


სენაკის მუნიციპალიტეტის ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი11.01.2019 17:28
წინადადებების მიღება იწყება27.01.2019 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება01.02.2019 12:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება233`517.00 GEL

იხ.ბმული


თეკლათის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი13.12.2018 15:54
წინადადებების მიღება იწყება21.12.2018 00:01
წინადადებების მიღება მთავრდება24.12.2018 13:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება64`474.00 GEL

იხ.ბმული


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018

გზების საფარის დაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები  
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები  
გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები  
ტროტუარების ზედა საფარის მოწყობის სამუშაოები  

საინჟინრო მომსახურებები
ტროტუარების ზედა საფარის მოწყობის სამუშაოები
ტროტუარების ზედა საფარის მოწყობის სამუშაოები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, გზების საფარის დაგებასთან დაკავშირებული სამუშაოები
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
სპორტული მომსახურებები
ტროტუარების ზედა საფარის მოწყობის სამუშაოები
მოკირწყლვისა და მოასფალტების სამუშაოები
სამშენებლო მასალები
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ტონერიანი კარტრიჯები
პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
სატელევიზიო და რადიომომსახურებები
საინჟინრო მომსახურებები
პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
მაგნიტური დაფები, კონვერტები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებებ
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
ძაღლების თავშესაფრების მომსახურება
საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები
პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება
საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები
გრეიდერები და საბრტყელებლები
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი06.03.2018 16:20
წინადადებების მიღება იწყება14.03.2018 00:03
წინადადებების მიღება მთავრდება16.03.2018 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება5`460.00 GEL

იხ. ბმული 
 


საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი07.03.2018 17:15
წინადადებების მიღება იწყება17.03.2018 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება19.03.2018 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება7`000.00 GEL

იხ. ბმული 


საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები,
კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.02.2018 12:13
წინადადებების მიღება იწყება07.03.2018 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება09.03.2018 12:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება3`176.00 GEL

იხ. ბმული 
 


პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და
აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი28.02.2018 12:10
წინადადებების მიღება იწყება07.03.2018 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება09.03.2018 13:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება1`600.00 GEL

იხ. ბმული 

 

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი17.04.2018 12:48
წინადადებების მიღება იწყება05.05.2018 00:05
წინადადებების მიღება მთავრდება10.05.2018 14:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება168`500.00 GEL

იხ. ბმული 

 მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 Email: senakismeria@gmail.com
ცხელი ხაზი : 0 (413) 27 70 31