სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 3
510
1116
181924
252930 

დასახლების საერთო კრებები: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა


2022 წელი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ხორშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შუა ხორშის, დიდი ხორშის, პატარა ზანის, საადანაიოს, საგუგუნაოს და ციზეთის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის  ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ძველი სენაკის, ზემო სორტის, კოტიანეთის, მეორე ნოსირის, საჩიქობაოს,  ქვემო სორტის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ფოცხოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ფოცხოს, ლეგოგიე-ნასაჯუს, მეორე მოხაშის, მოხაშის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის უშაფათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ უშაფათის, ლეგოგინეს, და ლეკოკაიეს, მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ნოქალაქევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჯიხას , გახომილას, ზემო ნოქალაქევის, ლებაღათურიეს და ძიგიდერის, მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შუა ნოსირის , ნოსირის, საკილასონიოს, საბესელიოს და საოდიშარიოს, მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის მენჯის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბათარიის საწულესკირიოს, სახარბედიოს, სკურის, საგაბისკირიოს, და პერტულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ლეძაძამეს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელების ლეძაძამეს, ბეთლემის, კვაუთის, ლეგოგიეს, ლესაჯაიეს და ჯოლევის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის თეკლათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელების თეკლათის, გოლასკურის რეკის, საგვარამიოს, და ტყირის  მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მუხურის, საგვიჩიოს და სირიაჩქონის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ზანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზანის, ეწერის, საესებუოს, სატყებუჩაოს და საშურღაიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ეკის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ შუა ეკის, საადამიოს, საცხვიტაოს და შრომისკარის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის გეჯეთის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ გეჯეთის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრების და ამომრჩეველთან კონსულტაციების სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

დანართი შეხვედრების განრიგი

 


2021 წელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის  ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ძველი სენაკის, ზემო სორტის, კოტიანეთის, მეორე ნოსირის, საჩიქობაოს,  ქვემო სორტის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ფოცხოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ფოცხოს, ლეგოგიე-ნასაჯუს, მეორე მოხაშის, მოხაშის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის უშაფათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ უშაფათის, ლეგოგინეს, და ლეკოკაიეს, მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ნოქალაქევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჯიხას , გახომილას, ზემო ნოქალაქევის, ლებაღათურიეს და ძიგიდერის, მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შუა ნოსირის , ნოსირის, საკილასონიოს, საბესელიოს და საოდიშარიოს, მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის მენჯის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბათარიის საწულესკირიოს, სახარბედიოს, სკურის, საგაბისკირიოს, და პერტულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ლეძაძამეს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელების ლეძაძამეს, ბეთლემის, კვაუთის, ლეგოგიეს, ლესაჯაიეს და ჯოლევის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის თეკლათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელების თეკლათის, გოლასკურის რეკის, საგვარამიოს, და ტყირის  მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მუხურის, საგვიჩიოს და სირიაჩქონის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

ზანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზანის, ეწერის, საესებუოს, სატყებუჩაოს და საშურღაიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ეკის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ შუა ეკის, საადამიოს, საცხვიტაოს და შრომისკარის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის გეჯეთის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ გეჯეთის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახალოფლისა და ისულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი​

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების დაწყების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

 


სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 2020

,,სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ‘’ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 22 იანვრის №137 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების დაწყების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის ნოქალაქევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ჯიხას, გახომელას, ზემო ნოქალაქევის, ლებაღათურიეს და ძიგიდერის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის  ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ძველი სენაკის, ზემო სორტის, კოტიანეთის, მეორე ნოსირის, საჩიქობაოს,  ქვემო სორტის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ლეძაძამეს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ლეძაძამეს, ბეთლემის, კვაუთის, ლეგოგიეს, ლესაჯაიეს და ჯოლევის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ფოცხოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ფოცხოს, ლეგოგიე-ნასაჯუს, მეორე მოხაშის, მოხაშის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ხორშის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ  შუა ხორშის, დიდი ხორშის, პატარა ზანის, საადანაიოს, საგუგუნაოს და ციზეთის  მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის უშაფათის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ  უშაფათის, ლეგოგინეს და ლეკოკაიეს  მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ნოსირის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ  შუა ნოსირის, ნოსირის, საკილასონიოს, საბესელიოს და საოდიშარიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ზანის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ  ზანის, ეწრის, საესებუოს, სატყებუცაოს და საშურღაიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ეკის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ შუა ეკის, საადამიოს, საცხვიტაოს და შრომისკარის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის გეჯეთის ადმინისტრაციული  ერთეულის სოფელ გეჯეთის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის (სოფელ ახალსოფლისა და ისულის),  მენჯის (სოფელ ბათარიის, საწულეისკირიოს, სახარბედიოს, სკურიის, საგაბესკირიოს და პერტულის), თეკლათის  (სოფელ თეკლათის, გოლასკურის, რეკის, საგვარამიოს და ტყირის), ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულების ( სოფელ მუხურის, საგვიჩიოს და სირიაჩქონის) კონსულტაციის ოქმები


სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 2019

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურების დაწყების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 4 იანვრის №6 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პირველი ეტაპი:

ფოცხოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლეგოგიე-ნასაჯუს, მეორე მოხაშის და მოხაშის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ფოცხოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ფოცხოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ხორშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შუა ხორშის, ციზეთის, საადანაიოს, საგუგუნაოს, დიდი ხორშისა და პატარა ზანის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

უშაფათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ უშაფათის, ლეგოგიეს და ლეკოკაიეს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ეკის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საადამიოს, საცხვიტაოს, შუა ეკის და შრომისკარის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ზანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზანის, ეწერის, საესებუოს, სატყებუჩაოს და საშურღაიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ძველი სენაკის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ძველი სენაკის, საჩიქობაოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ძველი სენაკის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მეორე ნოსირის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ძველი სენაკის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოტიანეთის, ქვედა სორტის და ზედა სორტის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ნოქალაქევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჯიხას, გახომელას, ზემო ნოქალაქევის, ლებაღათურეს და ძიგიდერის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ნოსირის ადმინისტრაციული ერთეულის შუა ნოსირის, ნოსირის, საკილასონიოს, საბესელიოს და საოდიშარიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ლეძაძამეს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლეძაძამეს, ბეთლემის, კვაუთის, ლეგოგიეს, ლესაჯაიეს და ჯოლევის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

გეჯეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

მენჯის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბათარიის, საწულეისკირიოს, სახარბედიოს, სკურიის, საგაბესკირიოს და პერტულის  მოსახლეობასთან შეხვედრის საერთო კრების ოქმი

ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მუხურის, საგვიჩიოს და სირიაჩქონის მოსახლეობასთან შეხვედრის საერთო კრების ოქმი

თეკლათის ადმინისტრაციული ერთეულის გოლასკურის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

თეკლათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თეკლათის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახალსოფლის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ისულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მეორე ეტაპი:

ეკის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საადამიოს, საცხვიტაოს, შუა ეკის და შრომისკარის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ლეძაძამეს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ლეძაძამეს, ბეთლემის, კვაუთის, ლეგოგიეს, ლესაჯაიეს და ჯოლევის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ზანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზანის, ეწერის, საესებუოს, სატყებუჩაოს და საშურღაიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

მენჯის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბათარიის, საწულეისკიროს, სახარბედიოს, სკურიის, საგაბესკირიოს და პერტულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ნოქალაქევის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჯიხას, გახომილას, ზემო ნოქალაქევის, ლებაღათურეს და ძიგიდერის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

უშაფათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ უშაფათის, ლეგოგიეს და ლეკოკაიეს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ფოცხოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ფოცხოს, მოხაშის, ლეგოგიე-ნასაჯუს, მეორე მოხაშის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ძველი სენაკის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ძველი სენაკის, საჩიქობაოს, ზედა სორტის, მეორე ნოსირის, ქვედა სორტის და კოტიანეთის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ხორშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ შუა ხორშის, ციზეთის, საადანაიოს, საგუგუნაოს, დიდი ხორშისა და პატარა ზანის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

გეჯეთის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კონსულტაციის ოქმი

ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მუხურის, საგვიჩიოს და სირიაჩქონის მოსახლეობასთან შეხვედრის საერთო კრების ოქმი

ნოსირის ადმინისტრაციული ერთეული შუა ნოსირის, ნოსირის, საკილასონიოს, საბესელიოს და საოდიშარიოს მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

თეკლათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ თეკლათისა და სოფელ გოლასკურის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი

ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახალსოფლისა და სოფელ ისულის მოსახლეობასთან კონსულტაციის ოქმი


 

 

 


 

 


ასევე იხილე კატეგორიაში - დასახლების საერთო კრებები:
 მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 Email: senakismeria@gmail.com
ცხელი ხაზი : (995) 599 85 04 19