სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 13
57810
1213141718
19202122232425
2627282930 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები - მერის წარმომადგენლები

გოჩა ჭანტურია

მერის წარმომადგენელი ქალაქ სენაკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 85 75 07

 

გიგლა ელიავა

მერის წარმომადგენელი მენჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 28 74 25

 

რიმა ბოჯგუა

მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ599 85 76 95

 

გელა ჯოჯუა

მერის წარმომადგენლის მ/შ ფოცხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში 
ტელ: 599 85 76 31

 

რომანოზ ჯოჯუა

მერის წარმომადგენელი ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 85 76 25

 

ირაკლი რუსია

მერის წარმომადგენელი ზემო ჭალადიდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ599 18 81 81

iraklirusia6@gmail.com

 

თენგიზ მატახერია

მერის წარმომადგენელი ხორშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 85 76 30

sosomataxeria@gmail.com

 

იგორ ბაღათურია

 მერის წარმომადგენელი ნოქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ599 85 76 17

bagaturiaigori4@gmail.com

 

გოგა ქორიძე

მერის წარმომადგენელი ნოსირის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 85 76 32

 

ალექსანდრე ჯანჯღავა

მერის წარმომადგენელი ძველი სენაკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 71 80 01

 

ლევან კუპრეიშვილი

 მერის წარმომადგენელი გეჯეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 551 04 04 66

l.kupreishvili80@gmail.com

 

იოსებ ელიავა

მერის წარმომადგენელი ეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ599 85 76 02

 

ლაშა გრიგოლია

მერის წარმომადგენელი თეკლათის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ591 97 79 60

 

გოჩა სორდია

მერის წარმომადგენელი უშაფათის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ598 14 48 89

 

დავით საჯაია

მერის წარმომადგენელი ზანის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 75 92


მერის წარმომადგენელი:
ა) მერს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემებისა დააგრეთვემათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ;
ბ) მერის დავალებით უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას;
გ) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისათვის გაცნობას;
დ) მერის დავალებით ორგანიზებას უწევს დასახლებაში მოსახლეობის გამოკითხვის ჩატარებას;
ე) დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ადასტურებს მის სამოქმედო ტერიტორიაზე საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტს;
ვ) მერს წარუდგენს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, დასახლებების ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ;
ზ) „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით ახორციელებს დაბადების რეგისტრაციის თაობაზე (თუ ბავშვი დაიბადა სამედიცინო დაწესებულების გარეთ დაბადების შესახებ სამედიცინო ცნობის გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარებისგარეშე) შეტყობინების მიწოდებას, გარდაცვალების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის შედგენასა და გაცემას, პირის გარდაცვალების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში გაგზავნას;
1) „მიწის ნაკვეთის უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ცნობით ადასტურებს მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემას;
თ) მერის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს.

 

 მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 Email: senakismeria@gmail.com
ცხელი ხაზი : (995) 599 85 04 19