სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 
345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები - მერის წარმომადგენლები

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები - მერის წარმომადგენლები

 

გოჩა ჭანტურია

მერის წარმომადგენელი ქალაქ სენაკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 75 07

 

გიგლა ელიავა

მერის წარმომადგენელი მენჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 28 74 25

 

რიმა ბოჯგუა

მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ: 599 85 76 95

 

მალხაზ ტორჩინავა

მერის წარმომადგენელი ფოცხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში 


ტელ: 591449900

 

რომანოზ ჯოჯუა

მერის წარმომადგენელი ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 76 25

 

ვარდო ჩიქობავა

მერის წარმომადგენელი ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ: 598 20 15 94

vardochikobava@gmail.com

 

თენგიზ მატახერია

მერის წარმომადგენელი ხორშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 76 30

sosomataxeria@gmail.com

 

იგორ ბაღათურია

 მერის წარმომადგენელი ნოქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ: 599 85 76 17

bagaturiaigori4@gmail.com

 

გოგა ქორიძე

მერის წარმომადგენელი ნოსირის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 76 32

 

სლავა კილასონია

მერის წარმომადგენელი მეორე ნოსირის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 591020802

 

ალექსანდრე ჯანჯღავა

მერის წარმომადგენელი ძველი სენაკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 71 80 01

 

ვაკანტური

 მერის წარმომადგენელი გეჯეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

 

იოსებ ელიავა

მერის წარმომადგენელი ეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 76 02

 

ლაშა გრიგოლია

მერის წარმომადგენელი თეკლათის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 591 97 79 60

 

გოჩა სორდია

მერის წარმომადგენელი უშაფათის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 598 14 48 89

 

დავით საჯაია

მერის წარმომადგენელი ზანის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ტელ: 599 85 75 92

 

 

 

 


 

მერის წარმომადგენელი:
ა) მერს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემებისა დააგრეთვემათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ;
ბ) მერის დავალებით უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას;
გ) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისათვის გაცნობას;
დ) მერის დავალებით ორგანიზებას უწევს დასახლებაში მოსახლეობის გამოკითხვის ჩატარებას;
ე) დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ადასტურებს მის სამოქმედო ტერიტორიაზე საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტს;
ვ) მერს წარუდგენს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, დასახლებების ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ;
ზ) „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით ახორციელებს დაბადების რეგისტრაციის თაობაზე (თუ ბავშვი დაიბადა სამედიცინო დაწესებულების გარეთ დაბადების შესახებ სამედიცინო ცნობის გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარებისგარეშე) შეტყობინების მიწოდებას, გარდაცვალების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის შედგენასა და გაცემას, პირის გარდაცვალების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში გაგზავნას;
1) „მიწის ნაკვეთის უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ცნობით ადასტურებს მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემას;
თ) მერის დავალებით ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს.

 

 მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 Email: senakismeria@gmail.com
ცხელი ხაზი : (995) 599 85 04 19