სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 2
10111213
1719212223
24252627282930
31 

ვაკანსია: ვაკანსია

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:

 • შიდა აუდიტის სამსახურის მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  https://bit.ly/38zqHTX

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურის (ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიმესამე ეტაპი - გასაუბრება/ზეპირი დავალება. კომისიის წევრთა ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე ვერ განხორციელდა საუკეთესო კანდიდატის შერჩევა.

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურის (ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი) მეორე ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით,  განხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 19 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 17 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ გადავიდა 2 კონკურსანტი.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:

 • ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/54777?active=1

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსიშიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიკონკურსის მესამე ეტაპი - გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად, საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე, შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატები.

დასრულდა 2019 წლის 10 მარტს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსების (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსიშიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიმეორე ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით სხდომაზე განხილულ იქნა გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და   წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებითგანხორციელდა  აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. გამოცხადებულ 5 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 65 განაცხადი, გადარჩევის საფუძველზე კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 37 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ გადავიდა 11 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი - ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2019 წლის 4 აპრილს, 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. №103)

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი - https://bit.ly/2GR0CG5
 • შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://bit.ly/2XwPKlK
 • სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://bit.ly/2XvGYVm
 • სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://bit.ly/2H9bv5o
 • ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - https://bit.ly/2SvTMHu

დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებულ ვაკანსიაზე  კონკურსის მესამე ეტაპი - გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად, საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე, შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატი.

დასრულდა 2019 წლის 22 თებერვალს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსის (ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) მეორე ეტაპი. საჯარო მოხელეთა საკონკურსო კომისიის რიგით მეორე კომისიის სხდომაზე, გამოცხადებული ღია კონკურსის საფუძველზე წარმოდგენილი განაცხადები იქნა განხილული. კონკურსის პირობების შესაბამისად, კონკურსანტის მიმართ წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტების გათვალისწინებით, განხორციელდა აპლიკანტთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შემოწმება და დაზუსტება. გამოცხადებულ 1 ვაკანსიაზე წარმოდგენილ იქნა 17 განაცხადი. გადარჩევის საფუძველზე, კონკურსის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას დაექვემდებარა 3 კონკურსანტი, ხოლო კონკურსის მომდევნო ეტაპზე ვერ გადავიდა 14 კონკურსანტი.

გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპი - ზეპირი დავალება/გასაუბრება, გაიმართება 2019 წლის 15 მარტს, 12:00 საათიდან, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ.№103).

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციაზე:

 • ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

დაინტერესებულმა პირებმა იხილეთ ბმული:https://bit.ly/2TPIFKO


დასრულდა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი; სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი) კონკურსის მესამე ეტაპი - გასაუბრება/ზეპირი დავალება და შესაბამისად, საკონკურსო კომისიის წევრთა ინდივიდუალირი შეფასების საფუძველზე, შერჩეულ იქნა საუკეთესო კანდიდატი.

დასრულდა 2019 წლის 7 თებერვალს სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსების (მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი, სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი) მეორე ეტაპი.

მეორე ეტაპი ზეპირი დავალება/გასაუბრება გაიმართება 2019 წლის 26 თებერვალს 12:00 საათიდან სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ.№103).

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე:

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი -https://goo.gl/JJDSus
 • სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://goo.gl/96EXhJ
 • ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - https://goo.gl/JdyhXn
 • ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი -https://goo.gl/GdoXT3

 

 

 

 

 

ასევე იხილე კატეგორიაში - ვაკანსია:
   მისამართი: 4100, ქალაქი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 103 Email: senakismeria@gmail.com
  ცხელი ხაზი : 0 (413) 27 70 31